Mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor şi a faptelor de violenţă, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) şi c) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

          În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul unității de învățământ se implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Elevii care sunt victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying și părinții acestora pot sesiza în mod anonim personalul unității de învățământ prin două modalități : chestionarul de mai jos sau prin intermediul unei cutii poștale amplasate la intrarea în școala. La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine. Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și personalul școlii pot utiliza Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying (Anexa nr. 3/ procedura).

         Mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor şi a faptelor de violenţă, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) şi c) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.


          Raportare suspiciuni situații de agresiune verbală/fizică, bullying/alte forme de violență
          Dacă te afli într-una dintre situațiile prezentate, completează următorul chestionar:

       https://forms.gle/zBcsr2utx4wff7M89