Şcoala Gimnazială Gura Barbuleţului este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul  tuturor elevilor săi, astfel încat:

                                                                                                                        ,,Mâine să fii mai bun ca azi!”